برگزاری جلسه سلامت‌وامنیت غذایی شهرستان | گردش یار
برگزاری جلسه سلامت‌وامنیت غذایی شهرستان

برگزاری جلسه سلامت‌وامنیت غذایی شهرستان

جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی با محوریت شبکه بهداشت و درمان در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان برگزار شد 

رجب پور، رئیس شبکه بهداشت و درمان طرقبه شاندیز با هشدار مشاهده ویروس امیکرون در شهرستان بیان کرد: شهروندان با همکاری با شبکه بهداشت و درمان به مراکز تجمیعی واکسیناسیون مراجعه و برای نوبت سوم نیز واکسینه شوند و با این عمل مانع شیوع بیماری کرونا و ویروس امیکرون گردند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان با تاکید بر سرعت گسترش و شیوع ویروس امیکرون تصریح کرد: باید همه افراد جامعه در اماکن عمومی، تجمعات و جلسات، دستورالعمل های بهداشتی را رعایت کنند. 

وی با اشاره به میزان آمار افراد واکسینه شده در شهرستان طرقبه شاندیز گفت: خوشبختانه از این نظر شهرستان رتبه دوم را در استان دارد و طبق آمار شبکه بهداشت و درمان تاکنون ۱۰۳ درصد در نوبت اول و ۸۷ درصد در نوبت دوم واکسینه شدند و متاسفانه تنها ۲۰ درصد شهروندان برای نوبت سوم جهت واکسیناسیون مراجعه کردند.  

رجب پور به روند رو به کاهش جمعیت به ویژه در استان خراسان رضوی نیز اشاره کرد و هشدار داد: رشد جمعیتی طبق نمودارهای کارشناسی شبکه بهداشت و درمان با رشد نزولی مواجه شده به طوریکه رشد جمعیتی شهرستان طرقبه شاندیز ۱/۸ گزارش شده است.

وی تاکید کرد: میانگین سنی کشور  رو به بالا و از ۲۲ سال به ۳۵ سال رسیده است که باید جامعه نگران این وضعیت باشد و در خصوص رشد جمعیت و کاهش میانگین سنی کشور برنامه ریزی مناسب انجام شود.