بازدید از کارخانه نوآوری مشهد | گردش یار
بازدید از کارخانه نوآوری مشهد

بازدید از کارخانه نوآوری مشهد

با پیگیری و ابتکار کارگروه علمی پژوهشی مجمع بسیجیان طرقبه شاندیز جمعی از مسئولین شهرستان از کارخانه نوآوری مشهد بازدید کردند.

در این بازدید جناب سرهنگ بلوکی جانشین ناحیه مقاومت سپاه بینالود، صادقی رئیس محترم اداره اوقاف، رئیس و اعضای محترم کارگروه علمی پژوهشی مجمع بسیجیان شهرستان و همچنین نماینده شهرداری شاندیز حضور داشتند و در خصوص قسمت‌های مختلف کارخانه نوآوری مشهد با توضیحاتی که مدیر و روابط عمومی محترم این مجموعه داشتند مورد تبادل نظر و گفتگو صورت گرفت. 

هدف از این بازدید ایجاد ارتباط و هماهنگی میان مجموعه های مختلف شهرستان با بستر خوب کارخانه نوآوری جهت انتقال تجربیات و ظرفیت سازی برای فعالین دغدغه‌مند در حوزه‌های دانش‌بنیان، فناوری اطلاعات و رسانه های نوین در آینده نزدیک در طرقبه شاندیز تعریف شد.

امید است با پیگیر های بعدی مجمع بسیجیان شهرستان طرقبه شاندیز و همراهی خوب مسوولان شهرستان گامی که امروز  برداشته شد به تحقق ایجاد بسترهای علمی و تعریف رویکردهای جدید و زیبنده طرقبه شاندیز منجر شود.