مشکل اصلی قطعی آب در طرقبه‌شاندیز | گردش یار
مشکل اصلی قطعی آب در طرقبه‌شاندیز

مشکل اصلی قطعی آب در طرقبه‌شاندیز

مشکل اصلی قطعی آب و کاهش فشار شبکه در شهرستان وجود انشعابات غیرمجاز و سرقت آب شبکه است.

مدیر امور آبفا شهرستان طرقبه‌شاندیز در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در سال جاری گفت: میانگین سرانه آب مصرفی هر مشترک 220 لیتر در شبانه روز است این در حالیست که طبق آمار و داده‌های ما، هر نفر 450 لیتر آب مصرف می‌کند.
 
محسن عبدالهی با اشاره به موقعیت جغرافیایی و ییلاقی شهرستان افزود: چهار عامل، مشترکین پرمصرف و بد مصرف، انشعابات غیرمجاز، فرسودگی بخشی از شبکه خط انتقال، نشست زمین و افت سفره‌های زیر زمینی در کاهش حجم مخازن و در نتیجه قطعی و کاهش فشار آب شرب موثر است؛ وی از مردم شهرستان خواست انشعابات غیر مجاز را به امور آبفا طرقبه‌شاندیز گزارش دهند. 

عبدالهی با اشاره به تأمین آب از طریق چند حلقه چاه آب شرب آبفا مشهد نیز گفت: با تعامل مثبت و در راستای حل مشکل، تعداد ۳ حلقه چاه نیز به ظرفیت منابع افزوده شده است.