جریمه سنگین کارخانه آب معدنی | گردش یار
جریمه سنگین کارخانه آب معدنی

جریمه سنگین کارخانه آب معدنی

کارخانه آب معدنی در طرقبه‌شاندیز به ۱۰ میلیارد تومان گران‌فروشی محکوم شد.

جلیلی، رییس اداره تعزیرات حکومتی طرقبه‌شاندیز: یک کارخانه تولید آب معدنی در شهرک صنعتی این شهرستان به ۱۰ میلیارد تومان گرانفروشی محکوم شد.

این حکم که طی بازدیدی که امروز به همراه بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان از شهرک صنعتی طرقبه‌شاندیز صورت گرفته صادر شده است.

وی افزود: امروز همچنین یک کارخانه دیگر تولید آب معدنی در طرقبه‌شاندیز یک میلیارد تومان تخلف گران‌فروشی داشت که پرونده تشکیل و در شعبه تعزیرات حکومتی شهرستان رای آن صادر می‌شود.