بازدید رئیس اداره صمت از اداره فرهنگ‌ و ارشاد | گردش یار
بازدید رئیس اداره صمت از اداره فرهنگ‌ و ارشاد

بازدید رئیس اداره صمت از اداره فرهنگ‌ و ارشاد

در این دیدار و نشست جناب آقای مقدسی رئیس صنعت و معدن شهرستان، جناب آقای نمکیان رئیس اتاق اصناق اصناف شهرستان و جناب آقای چاوشان رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان طرقبه شاندیز ضمن تاکید بر تعامل و هم افزایی در حوزه‌های مشترک و برنامه‌ریزی برای تعریف پیوست فرهنگی حوزه اصناف گفتگو و تبادل نظر صورت گرفت.