جلسه شورای شهر و بنیاد مسکن طرقبه‌شاندیز | گردش یار
جلسه شورای شهر و بنیاد مسکن طرقبه‌شاندیز

جلسه شورای شهر و بنیاد مسکن طرقبه‌شاندیز

در این نشست که با دعوت شورای شهر طرقبه برگزار گردید، پیرامون مباحث مختلف طرح مسکن ملی از جمله عدم تایید افراد بومی فاقد شرایط اعلام شده در سامانه و همچنین برخی مشکلات و دغدغه های پیرامون این طرح بحث و تبادل نظر گردید.