آدرس و تلفن دریاچه چالیدره (طرقبه) | گردش‌یار
دریاچه چالیدره

دریاچه چالیدره

طرقبه، جاده نغندر

لینک‌های مرتبط:

نظرات کاربران