آدرس و تلفن رستوران ترکمنی گونش (طرقبه) | گردش‌یار

طرقبه، بلوار امام خمینی

غذا ترکمنی گونش | غذاهای محلی و خوشمزه ترکمن ها از جمله پاچین تنوری، چکورمه مرغ، بورک و آش ترکمنی است؛ لذت غذاهای محلی و خوشمزه ترکمنی را از دست ندهید.

۱۱:۰۰ الی ۲۴:۰۰

۰۹۱۵۵۰۸۹۵۱۸